Air marshal, højtstående engelsk flyverofficer, der svarer til dansk generalløjtnant. Air chief marshal svarer til general (firestjernet) og air vice-marshal til generalmajor. Højeste grad i Royal Air Force er marshal of the Royal Air Force, som svarer til generaloberst eller feltmarskal.