Agama, (sanskrit āgama), kategori af indiske religiøse tekster, der især berører de shivaitiske sekter. Agamaerne er blevet til over en lang periode; de tidligste stammer fra 500-t. I indhold kan de spænde fra metafysik og meditation til afsnit om tempelbygning og tempelkult. De rituelle afsnit er de vigtigste. Her gives regler for den daglige gudsdyrkelse, afholdelse af fester m.m. De traditionelle shivaitiske tekster omfatter 28 agamaer og 108 upagamaer, dvs. mindre tekster.