Afværgepumpning, pumpning med henblik på at forhindre yderligere skade på jord og grundvand i forbindelse med forurening, fx med olie. Fra en boring i eller nær den forurenede jord pumpes forurenet vand op fra jorden eller rent vand ned i jorden. Afværgepumpning påvirker grundvandets naturlige bevægelse i jorden. Når der pumpes forurenet vand op, vil grundvandsstrømmen føre det omgivende forurenede vand til boringen. Når rent vand pumpes ned i en afværgeboring, kan man styre det forurenede grundvand uden om fx en boring til drikkevand.