Aftenskole, frivillig, eksamensfri fritidsundervisning, der ofte varetages af oplysningsforbund. Det blev i 1814 pålagt skolelærere at holde aftenskole to gange om ugen i vinterhalvåret for den konfirmerede ungdom for at vedligeholde skrive- og regnekundskaber og give anden nyttig undervisning. Den første lov om aftenskoler kom i 1930. Fra 1990 er det et kommunalt ansvar at sørge for, at børn, unge og voksne har praktisk mulighed for at etablere og tage del i folkeoplysende virksomhed. Se også fritidsundervisning.