Afsky, lede, væmmelse, følelse af stærkt ubehag og modvilje (afværgereaktion), én af de seks universelle emotioner. I sin basale form er afsky et biologisk reaktionsmønster knyttet til smags- og lugtesansen og har at gøre med udstødelse og senere undgåelse af dårlige fødeemner. Hvor følelsen overføres til andre områder end fødeindtagelsen — fx til personer — bevarer den ofte sin biologiske udtryksside, fx et mimisk udtryk for at kaste op eller spytte.