Afgrøde, plantevækst, der i land- og havebrug er udsået eller udplantet for at blive høstet og anvendt til ernæring eller industrielle formål. Afgrøder kan være enårige, fx korn, roer, kartofler og grøntsager, eller flerårige, fx afgræsnings- og energiafgrøder, frugt og bær. Afgrøden vælges på baggrund af økonomi (fx dækningsbidrag og tilskudsordninger), miljøkrav og sædskifte. Udbyttet af en afgrøde angives i hkg/ha, afgrødeenheder eller foderenheder.