Affrikere, (af lat. affricare gnide imod, ad- + fricare gnide), inden for fonetik om en ustemt lukkelyd udvikle sig til en affrikat.