Affektion, anvendes i stedet for ordet sygdom; er ofte ledsaget af påviselige forandringer.