Affarende sted, position, hvorfra et skib påbegynder en sørejse. Affarende sted opgives i bredde- og længdegrader. Ved anvendelse af bredde- og længdeforandring kan en senere position, kaldet påkommende sted, udregnes. Se bestik.