Afdrift, forskellen mellem den kurs, et skib styrer, og den, hvormed det under vindens påvirkning faktisk sejler gennem vandet. Man korrigerer for afdrift ved at ændre den styrede kurs med afdriftvinklen. Strømmens påvirkning kaldes sætning og har ingen betydning for skibets retning gennem vandet, men derimod for skibets sejlretning over grunden.