Admissus, (lat. som har fået adgang), antaget; bestået (karakter ved magisterkonferens).