Acritarcher, (gr. a-kritos 'u-sikker, u-kendt' og arche 'oprindelse'), organiske mikrofossiler (ca. 10-100 μm), som findes i stort tal i marine aflejringer fra det seneste Prækambrium og tidlig Palæozoikum (ca. 700-400 mio. år). De fleste er af ukendt oprindelse, andre stammer fra encellede, marine alger, fx dinoflagellater. Acritarcherne anvendes til biostratigrafisk datering, ligesom de kan give oplysning om aflejringsforholdene.