Accent (anden udtale), afvigende udtale af sprog, som man finder hos personer, der har et andet sprog som modersmål. Accenten skyldes karakteriske træk i udtalen, der oftest er overført fra personens eget modersmål. For en voksen sprogbruger kan det være umuligt helt at undertrykke denne overføring, især hvis det ikke lykkes i begyndelsen af sprogindlæringen. Når der reageres på, at en udlænding taler med accent, skyldes det ofte ikke egentlige forståelsesvanskeligheder, men selve det at den pågældende falder uden for udtalenormen. I mange lande, heriblandt Danmark, reagerer modersmålstalende på selv uhyre små afvigelser fra normen.