Abilitytest er et engelsk ord for en færdighedsprøve i arbejdspsykologi.