Zygmunt Krasiński, 1812-1859, polsk forfatter og en af landets største romantiske digtere. Han er især kendt for to skæbnedramaer: Nieboska komedia (1835) (da. Den uguddommelige Komedie, 1925 og 1946), et stærkt opgør med tidens revolutionære og socialistiske kræfter med Kristus som den sande sejrherre, og Irydion (1836), et drama om Roms undergang og om hævnens magtesløshed over for skæbnen.