Zuidersøen, tidligere havarm fra det hollandske vadehav, Waddenzee, til området øst for Amsterdam. Store områder er tørlagt siden anlæggelse af dæmningen Afsluitdijk i 1932, og kun ferskvandssøerne IJsselmeer og Markermeer er tilbage.