Zosimos, 400-500-t., romersk historiker, formentlig virksom omkring år 500 e.Kr. Zosimos skrev på græsk en fremstilling af kejsertidens historie indtil 410 med hovedvægt på 300-t., hvori kristendommens indførelse gøres til hovedårsag til Romerrigets tilbagegang.