Zollverein, Deutscher Zollverein, tysk toldforbund, indført i 1834 på preussisk initiativ, efter at en række tyske lande de foregående år havde tilsluttet sig Preussens toldsystem. Sachsen søgte fra 1828 at modarbejde denne udvikling ved at samle et antal mellemtyske lande, men Preussen etablerede 1829 toldfrihed mellem sig, Baden og Württemberg, og 1833-34 ophævedes toldskrankerne, foreløbig for otte år, mellem 18 tyske stater under betegnelsen Deutscher Handels- und Zollverein, hvortil efterhånden så godt som alle tyske lande sluttede sig (Holsten og Lauenburg var blandt undtagelserne). Dette økonomiske samarbejde blev en løftestang for tysk samling og understregede Preussens ledende placering, også handelspolitisk og økonomisk. Inden for Zollverein var der modsætninger mellem de frihandelsvenlige nordtyske og de protektionistiske sydtyske lande, og Østrigs forhold til Zollverein var uafklaret og spændt. Efter Den Preussisk-østrigske Krig 1866 sluttede det preussisk dominerede Nordtyske Forbund en aftale om toldfrihed med de mellem- og sydtyske stater, der havde stået på Østrigs side. Ved oprettelsen af Det Tyske Kejserrige i 1871 blev dette et samlet handels- og toldområde.