Zamia, (nylat., fejlopfattelse af lat. nuces azaniae 'udtørrede pinjekogler', vist af gr. azainein 'tørre ud'), slægt med 40 arter i familien Zamiaceae, hjemmehørende i tropiske og subtropiske dele af Amerika. Bestøvningen foregår ofte vha. snudebiller, der både som larver og voksne lever det meste af livet i og på de stivelsesrige hankogler. Efter parringen besøger hunnerne de stivelsesfattige hunkogler, inden de atter lægger æg i hankoglerne. Flere arter i slægten dyrkes som pryd- og stivelsesplanter.