Yazdgard 1. var persisk konge fra 399. Yazdgard søgte at frigøre sig fra præsteskabets og højadelens indflydelse og standsede kristenforfølgelserne i Det Sasanidiske Rige.