Yazılıkaya, hittitisk helligdom bestående af et tempelkompleks og to klippekamre få kilometer øst for Boğazköy, Tyrkiet. Kammer A er udstyret med relieffer i legemsstørrelse af ca. 80 guder, hvoraf navnene for manges vedkommende fremgår af hieroglyfindskrifter. Tolkningen af Yazılıkayas betydning er ikke entydig; muligvis er de to kamre en udendørs helligdom, anvendt ved forskellige hovedfester. Nogle opfatter det mindste kammer, B, som begravelseskapel; her findes en fremstilling af kong Tudkhalija 4. (1250-1220 f.Kr.) og et bemærkelsesværdigt relief af en stor dolk med menneskeligt ansigt. Fund af knogler og fugleofre kunne tyde i samme retning, andre igen tolker kammeret som helligdommens allerhelligste.