Y's Mens Club, (eng., Y efter forbogstavet i YMCA og YWCA), international forening, der tilvejebringer økonomisk støtte til kirkelige formål i forbindelse med YMCA og YWCA.