Xenofon fra Efesos, græsk romanforfatter fra omkring 200 e.Kr. Navnet er muligvis et pseudonym, der reflekterer forfatterens beundring for Xenofon fra Athen. Romanen Efesiaka (Fortællinger fra Efesos) beskriver, med alle genrens traditionelle ingredienser som fx sørøvere og forlis, det unge ægtepar Habrokomes' og Antheias trængsler, før de endelig genforenes. Såvel sprogligt som i motivvalg er Xenofon tydeligt påvirket af Chariton.