Wittenbergkonkordien, (2. led af lat. concordia 'enighed', se konkordans), erklæring fra maj 1536, der søgte at nærme de modstridende opfattelser af nadverens væsen, der herskede i den sydtysk-schweiziske og den wittenbergske reformation, til hinanden. Erklæringen blev udformet på et møde i Wittenberg mellem hhv. Martin Bucer, Wolfgang Capito mfl. og Melanchthon, Luther mfl. Den anerkendtes ikke officielt, men satte sig dog spor i fx den første schweiziske bekendelse.