Winchester bushel, (efter den engelske by Winchester), engelsk rummål, som svarer til volumenet af en cylinder, der er 181/2 inch i diameter og 8 inch høj (35,24 l). En Winchester bushel er lidt mindre end en normal engelsk bushel (36,37 l), men svarer i praksis nøje til den amerikanske bushel.