William Wain Prior, 1876-1946, dansk generalløjtnant, chef for Generalkommandoen 1939-41. Prior søgte forgæves at få tilladelse til at klargøre hæren til kamp før den 9. april 1940 og gennemføre en længerevarende kamp mod de tyske invasionsstyrker. I juni 1941 tog han sin afsked i protest mod regeringens ønske om, at danske styrker sammen med tyske skulle deltage i bevogtning af industrianlæg.