William Thomas Morton, 1819-1868, amerikansk tandlæge, der i 1846 på Massachusetts General Hospital udførte en helbedøvelse (anæstesi) af en patient ved inhalation af æter i forbindelse med en operation for en svulst på halsen. I håbet om økonomisk gevinst hemmeligholdt Morton, at bedøvelsesmidlet var æter, som han uden held forsøgte at patentere under navnet Letheon. Under sagens behandling kom det frem, at landlægen Crawford W. Long (1815-78) allerede i 1842 havde givet den første æterbedøvelse i forbindelse med fjernelsen af to cyster, men ikke havde offentliggjort dette. Den første æterbedøvelse i Danmark blev udført i 1847.