William Laud, 1573-1645, ærkebiskop af Canterbury. Lauds gejstlige karriere tog fart, da han gennem sit venskab med hertugen af Buckingham kom i berøring med Karl 1. 1628 udnævntes han til biskop i London og året efter til kansler for Oxford University; 1633 blev han ærkebiskop af Canterbury og herskede indtil 1640 nærmest enevældigt over den engelske kirke. Han støttede kompromisløst kongen i striden med Parlamentet, og dette i forening med en ubegrundet mistanke om, at han skulle nære hemmelige katolske sympatier, førte i 1640 til hans arrestation. Han blev henrettet efter dom for højforræderi.