William Gregor, 25.12.1762-11.6.1817, britisk præst, opdager af grundstoffet titan. Efter studier i Cambridge blev han præst i sin fødeegn Cornwall langt væk fra universiteter og videnskabelige selskaber. Samtidig med at han passede sit præstekald, dyrkede han matematik og naturvidenskab. Han gjorde mange opdagelser inden for mineralogi, og han deltog i oprettelsen af et geologisk selskab i Cornwall. I 1791 kunne han offentliggøre, at der i Cornwall fandtes sort sand, der indeholdt et dengang helt ukendt grundstof. Opdagelsen blev bekræftet af den tyske kemiker M. Klaproth, der foreslog navnet titan.