William Daniel Phillips, f. 5.11.1948, amerikansk fysiker, leder af laserkølingslaboratoriet ved National Institute of Standards and Technology. Phillips tildeltes nobelprisen i fysik i 1997 sammen med Steven Chu (f. 1948) og C. Cohen-Tannoudji for udviklingen af metoder til at nedbremse og nedkøle atomer vha. laserlys (se laserkøling). Phillips' hovedbidrag bestod i konstruktionen af en såkaldt Zeeman-slower, som vha. et magnetfelt kan få atomer fra en energirig stråle til at stoppe netop dér, hvor laserkølingen foregår.