Willem Bilderdijk, 1756-1831, hollandsk digter. Den mest imposante skikkelse i den hollandske romantik, hvis idéer han udtrykker i en larmende, deklamatorisk stil. Hans vældige forfatterskab er formmæssigt præget af klassicismen, men indholdsmæssigt er det udtryk for den metafysiske og religiøse erkendelse, som ligger i den digteriske følelse. Pga. sin ultramonarkistiske indstilling tilbragte han under det franske regime en årrække i landflygtighed.