Wilhelm von Willisen, 1790-1879, preussisk generalløjtnant og militærforfatter. Willisen kom efter 1813 i den preussiske generalstab og fungerede som lærer ved den preussiske krigsskole. Efter sin udtræden af den preussiske hær blev han i 1850 øverstbefalende for de slesvig-holstenske styrker i 2. Slesvigske Krig. Willisen trak sig tilbage efter nederlaget ved Isted og det mislykkede angreb på Frederiksstad.