Wilhelm Weitling, 1808-1871, tysk socialist; den tyske førmarxistiske socialismes vigtigste skikkelse. I 1830'erne udviklede han en håndværkerkommunisme, hvor agitation og klassebevidsthed var centrale begreber. Han grundlagde 1835 Forbundet for Retfærdighed (Bund der Gerechtigkeit). I sit hovedværk, Garantien der Harmonie und Freiheit (1842), gav Weitling en fremstilling af det kommunistiske verdenssystem og en skitse af det fremtidige samfund. Han slog sig ned i Schweiz, hvorfra han blev udvist, og bosatte sig 1844 i England, men vendte tilbage til Tyskland og deltog i Revolutionen 1848. Året efter emigrerede han til Amerika.