Wilhelm Weimann, 1868-1942, dansk diplomat, politiker og erhvervsmand. Efter juridisk embedseksamen 1892 og ansættelse i sin fars eksportfirma blev Weimann i 1897 diplomat med poster i USA og Tyskland. 1909-10 var han først handelsminister og derefter tillige trafikminister i ministeriet Zahle. Han blev i 1911 leder af ØKs virksomheder i Siam (Thailand), fra 1913 som direktør, og var 1916-38 bestyrelsesformand i Det Store Nordiske Telegrafselskab.