Wilhelm Sponneck, 1815-1888, dansk embedsmand og politiker, rigsgreve. Sponneck blev cand.jur. 1836, gjorde fra 1838 karriere i Toldkammerkollegiet og blev i 1843 chef for kongerigets toldvæsen. Skønt konservativ og helstatstilhænger blev han finansminister i Novemberministeriet 1849 og beholdt posten indtil ministeriet Ørsteds fald i 1854. I samarbejde med Rigsdagen foretog han grundlæggende finans- og forvaltningsreformer ved overgangen til det konstitutionelle system og gennemførte desuden toldenheden med Slesvig i 1850 og Holsten i 1854; 1854-63 var han generaltolddirektør. Sponneck var desuden aktiv i forbindelse med planer om en nyordning af monarkiet 1850-51 og den oktrojerede forfatning af 1854. Han var MF 1849-53 og 1867-69 og havde vigtige erhvervsposter, bl.a. som direktør i den nystiftede Handelsbanken 1873-88.