Wilhelm Marx, 1863-1946, tysk jurist og politiker, rigskansler 1923-24 og 1926-28. Marx tilhørte det katolske parti Zentrum og var medlem af den preussiske landdag 1899-1918 og af Rigsdagen 1910-32. Hans regering godkendte i 1924 Dawesplanen vedrørende reducering af de tyske krigsskadeserstatninger og gennemførte en valutareform, der dæmmede op for den store inflation. Efter en kort tid i 1925 som preussisk ministerpræsident opstillede Marx samme år som rigspræsidentkandidat, men tabte til Paul von Hindenburg. Efter en anden periode som rigskansler for en borgerlig koalition trak han sig i 1928 tilbage fra politik.