Wilhelm Hansen, 1868-1936, dansk forsikringsmand og kunstsamler, som i 1896 tog initiativ til oprettelsen af Dansk Folkeforsikringsanstalt med henblik på at udbrede livsforsikring i den brede befolkning. Han oprettede tillige livsforsikringsselskabet Mundus, der i 1905 overførtes til Hafnia; her blev han direktør, samtidig med at han fortsatte som leder af Dansk Folkeforsikringsanstalt. Hansen var meget interesseret i malerkunst og opbyggede en fremragende samling af fransk malerkunst, navnlig fra perioden efter 1870; se Ordrupgaard.