Wilhelm Eduard Weber, 24.10.1804-23.6.1891, tysk fysiker, fra 1831 professor i Göttingen; bror til E.H. Weber. Weber samarbejdede med C.F. Gauss om kortlægningen af Jordens magnetfelt og om indførelse af et absolut enhedssystem for elektriske og magnetiske størrelser. Weber forbedrede tangentgalvanometret og konstruerede et elektrodynamometer til måling af kræfter mellem elektriske strømme. I 1833 byggede Gauss og Weber som nogle af de første en elektrisk telegraflinje mellem observatoriet og det fysiske institut i Göttingen (ca. 3 km), der muliggjorde, at de kunne lave samtidige målinger af magnetfeltet de to steder. I 1846 offentliggjorde Weber en fundamental lov for kraften mellem elektriske partikler i bevægelse, som dannede grundlag for en teori, der forenede elektrostatik og elektrodynamik. Den var fremherskende indtil 1880'erne, hvor Maxwells feltteori blev alment accepteret.