En Wilcoxon-test er i statistik et ikke-parametrisk test, der anvendes til at vurdere, om to sæt observationer stammer fra samme (men ukendte) fordeling. Testet blev indført af den irsk-amerikanske kemiker og statistiker Frank Wilcoxon (1892-1965).