Wienerfreden (1864), fredsslutning 30.10.1864 efter 2. Slesvigske Krig (se slesvigske krige) mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden. Danmark afstod hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til de to magter. For afståelsen af de såkaldte kongerigske enklaver i Slesvig opnåede Danmark Ærø, de "syv sogne" syd for Kolding og et stykke land nord for Ribe, men ellers var freden et diktat fra de sejrende tyske magters side, og danske bestræbelser på at udnytte interessemodsætningerne mellem Preussen og Østrig gav ikke resultat.