Werner Conze, 1910-1986, tysk historiker. Conze deltog i 1950'erne i nyorganiseringen af tysk historieforskning og blev i 1957 professor og leder af Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ved universitetet i Heidelberg. Han blev pioner inden for strukturhistorien, der søger at forene politisk og social historie. Conze skrev bl.a. de to værker Polnische Nation und deutsche Politik im Ersten Weltkrieg (1958) og Die deutsche Nation (1963) og var medudgiver af Geschichtliche Grundbegriffe, 1-5 (1972-84).