Wang Anshi, 1021-1086, kinesisk embedsmand og kongfuziansk teoretiker og essayist fra Songdynastiet. Wang Anshi var ansvarlig for et af de mest gennemgribende reformforsøg i Kina. Under betegnelsen Den Ny Politik forsøgte han 1069-76 at reformere alle niveauer i samfundet med vægten lagt på statens aktive rolle i den økonomiske politik og på en ændring af eksamenssystemet fra udenadslære til fortolkning af de klassiske tekster. Wang mødte stor modstand fra konservative kredse. Han blev tvunget til at træde tilbage, og reformerne blev afskaffet i 1085.