Walther Holtzmann var en tysk historiker. Han var direktør for det tyske historiske institut i Rom 1953-61. Holtzmann virkede frem for alt som udgiver af kilder til middelalderens kirkehistorie og kirkeret. Hans vigtigste publikationer er Papsturkunden in England, 1-3 (1930-52), Das Register Papst Innocenz' III über den Deutschen Thronstreit, 1-2 (1947-48) og Kanonistische Ergänzungen zur Italia pontificia (1959).