Waitangitraktaten, traktat, der blev indgået den 6.2.1840 mellem Storbritannien og en række maorihøvdinge. Traktatens tre artikler forpligtede maoribefolkningen til at anerkende den britiske krones overhøjhed og til kun at sælge land til Storbritannien. Til gengæld skulle kronen respektere og beskytte maoriernes ejendom og give den oprindelige befolkning britisk statsborgerskab.