Władysław Broniewski, 1897-1962, polsk digter. Som ung meldte han sig til Józef Piłsudskis legioner under 1. Verdenskrig og kæmpede siden mod bolsjevikkerne, men skuffelsen over Polens højredrejning gjorde ham til kommunistsympatisør. Sammen med andre kommunister skrev han et poetisk manifest Tre salver, 1925. Hans revolutionære digte af elementær styrke og skønhed talte til både læg og lærd, fx Røg over byen (1927), Pariserkommunen (1929). Broniewski deltog ivrigt i venstrefløjens kulturelle aktiviteter, indtil han i 1939 meldte sig frivilligt for igen at kæmpe for Polen. I den sovjetiske zone sad han en tid fængslet. I Polen blev han dyrket og hyldet som den store røde digter og skrev bl.a. en ode til Stalin. Det var en vanskelig rolle for ham, og hans poesi blev stækket. Bedst fra denne tid er hans naturlyrik om hjemstavnen Mazowsze.