Vsevolod Meyerhold, russisk instruktør og teaterleder, se Vsevolod Mejerkhold.