Vorontsov var en russisk fyrsteslægt med flere fremtrædende medlemmer i 1700- og 1800-tallet. Roman Vorontsov (1707-1783) var statsmand og fortaler for adelens rettigheder. Hans bror Mikhail Vorontsov (1714-1767) var kansler under Elisabeth Petrovna, Peter 3. og Katarina 2. den Store. Romans sønner Aleksandr (1741-1805) og Semjon Vorontsov (1744-1832) arbejdede bl.a. for at styrke Ruslands forbindelser med Storbritannien på bekostning af Napoleon. Mikhail Vorontsov (1782-1856) var feltmarskal og 1844-1854 statholder i Kaukasus, hvis indlemmelse i Rusland han forestod. Illarion Vorontsov-Dasjkov (1837-1916) var statsmand, officer og statholder i Kaukasus 1905-1915.