Volksgemeinschaft, (ty. 'folkefællesskab'), nazistisk ideologisk begreb for et fællesskab, Gemeinschaft, i det tyske folk, der afgrænsede sig fra "samfund", Gesellschaft, som opfattedes som "utysk". Det blev 1933-45 fremholdt som det nazistiske samfundsideal.