Vladimir Igorevitj Arnold var en russisk matematiker, professor ved Moskvas Uafhængige Universitet og fra 1993 tillige ved universitetet i Paris. Arnold ydede væsentlige bidrag til teorien for klassisk optik og mekanik, bl.a. stabilitetsteorien for planetsystemer, den såkaldte KAM-teori (Kolmogorov-Arnold-Moser). Han udgav artikler og bøger om dynamiske systemer, geometriske metoder i teorien for ordinære differentialligninger og katastrofeteori. Arnold understregede vigtigheden af matematikkens kontakt til fysik og de andre naturvidenskaber.