Vincent Voiture, 1597-1648, fransk forfatter, der især udfoldede sig i det toneangivende parisiske salonmiljø. Hans galante poesi, der behersker tidens krav til metrik og rim, nød stor yndest blandt samtidens teoretikere (fx F. de Malherbe og N. Boileau). Eftertiden har især værdsat hans talrige breve, udgivet posthumt, for deres livfulde billede af hans miljø og periode.